Tarieven

Tarieven

Ik werk met pakketten.

Om te beoordelen welk pakket het beste bij jou past ontvang je eerst een gratis Gezondheidscheck van 30 minuten. Tijdens deze Gezondheidscheck krijg jij ook de gelegenheid om te beoordelen of mijn aanpak bij jou past.

Alle behandelingen kunnen ook telefonisch, via Skype, FaceTime, Zoom of op een door jou te kiezen locatie plaatsvinden.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met telefoonnummer 06-21715279 (bellen of WhatsApp)

 

Klacht?

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.
Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de website van het NIBIG.

Contact
Wanneer je een klacht hebt en er met mij niet uitkomt kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl.
Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.