Intake formulier

Voorafgaand  aan de eerste behandeling ontvang je een intakeformulier ter voorbereiding. Het is belangrijk dat je dit formulier zo volledig mogelijk invult om mogelijke verbanden te kunnen leggen tussen hetgeen je doet, eet, drinkt etc in het dagelijks leven en de klachten.

Intake gesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we op zoek naar de beste behandelingen- en/of coachingsmethode die bij jouw klacht of wens past.

Wil je graag afvallen? Dan vraag ik je tijdens het intakegesprek om de komende periode voorafgaand aan het eerste consult een eetdagboek bij te houden.

 

 

 

 

 

 

Consult

Tijdens het consult neem ik het intakeformulier samen met je door en vraag voor welke klacht je als eerste behandeld wilt worden. Het consult is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg maar een aanvulling hierop. Ik adviseer je jouw huisarts of specialist altijd op de hoogte te brengen van de klachten voorafgaand aan het consult bij mij. De reguliere gezondheidszorg stelt altijd de medische diagnose, die ontvangt je nooit van mij.

Je geeft de klacht een pijncijfer (10 = onverdraagzaam en 0 = pijnloos). Per consult beoordelen we samen de vooruitgang aan de hand van deze cijfers.

Wil je graag afvallen? Dan nemen we het door jou ingevulde eetdagboek samen door en testen we via Quantum-Allergy hoe je lichaam reageert op de diverse voedingsmiddelen. Tijdens alle consulten bepalen we je gewicht, je BMI (Body Mass Index), je vetpercentage, je spiermassa, je buikomvang.

Quantum-Touch®

Afhankelijk van je klacht kijken we of alle botten en gewrichten in balans zijn. Veel klachten worden veroorzaakt door scheefstand van het  bekken, de heupen, wervels etcetera. Ik behandel de scheefstand of pijn meestal  met de techniek Quantum-Touch®. Een techniek waarbij ik door een specifieke manier van ademhaling en focus een hoge trilling veroorzaak en ervoor zorg dat het zelfgenezend vermogen van jou aangesproken wordt. Een lage trilling veroorzaakt pijn of disbalans welke met een hoge trilling opgeheven/hersteld kan worden.

Quantum-Allergy®

Daarnaast hanteer ik Quantum-Allergy® als techniek. Een techniek waarbij ik via spiertesten uitzoek door welke trilling je lichaam uit balans raakt en klachten ontstaan. Met ademhalingstechnieken, visualisatie en massage wordt aan jouw lichaam opdracht gegeven weer ‘normaal’ te reageren op de desbetreffende stof (trilling). De klachten kunnen veroorzaakt worden door alles wat je eet, drinkt, inademt, aanraakt of in de buurt komt.

Door de behandelingen gaat je lichaam afvalstoffen produceren die jouw lichaam weer moeten verlaten. Het is daarom belangrijk na elke behandeling voldoende te drinken om hoofd- en spierpijn te voorkomen.

Ik vertel je graag hoe ik Quantum-Touch® en Quantum-Allergy® toepas en leer je desgewenst technieken, zodat je die zelf thuis kunnen toepassen waardoor je nog sneller resultaat kunt bereiken.

Neuro4profiel

Tevens maak ik gebruik van een neurotransmitter test om te beoordelen of en welke neurotransmitters mogelijk uit balans zijn
.

Overige hulpmiddelen

Eventuele bloed-, urine en ontlastingsuitslagen, huidige medicatie en DNA rapporten van bijvoorbeeld GeneCoach gebruik ik als aanvullende hulpmiddelen om de juiste adviezen te kunnen geven.